هاست لینوکس دایرکت ادمین

10000mb - class-C
500 MB - Class PRO
500MB-Class-C
2000MB-Class-C
هاست لینوکس دایرکت ادمین- 1000MB-Class-C
3000MB-Class-C
5000MB-Class-C
15000 mb-Class C Linux Direct Admin
20000MB-Class-C